KOSTKA należy do wielkiej sieci szkół jezuickich z całego świata. Korzystając z jej bogatych zasobów chcemy oferować naszym uczniom nie tylko możliwość poznawania różnych krajów, ale także poprzez różnorodne inicjatywy o charakterze międzynarodowym pragniemy pomagać kostkowiczom odkrywać ich miejsce w świecie. Odwiedzając nasze szkoły partnerskie w różnych krajach i przyjmując uczniów z nich przyjeżdżających dajemy uczniom możliwość rozwijania kompetencji językowych, międzykulturowych, społecznych, zwiększamy świadomość globalnych powiązań i rozwijamy pasję do bycia obywatelami świata.

Nasz najnowszy program międzynarodowy to oferta udziału w wymianie międzynarodowej z Boston College High School ze Stanów Zjednoczonych. Jest to jezuicka szkoła średnia działająca od 1863 roku w Bostonie. Szkoła ta stara się stawiać różne wyzwania swoim uczniom aby stawali się oni ludźmi uczciwymi, wykształconymi, zaangażowanymi tak w rozwój akademicki jak i służenie innym. Boston College High School (BCH) formuje liderów kompetencji, sumienia i współczucia, którzy starają się robić wszystko ad majeorem Dei gloriam – dla większej chwały Boga.

Po wielu miesiącach wspólnych prac spotkaliśmy się z przedstawicielami BCH w lutym 2019 roku w Krakowie by dopracować ostatnie szczegóły organizacji wymian międzynarodowych uczniów między naszymi szkołami. Tym samym od roku szkolnego 2019/2020 nasi licealiści będą mogli uczestniczyć w programie dającym im możliwość wyjazdu do naszej szkoły partnerskiej w Bostonie oraz przyjęcia rówieśników ze Stanów w swoich domach.

Spotkanie z Panią Dyrektor Grace Regan, Panem Danielem Carmody – Dyrektorem ds. Programów międzynarodowych oraz Leslie LaRocca nauczycielką historii i geografii to czas lepszego wzajemnego poznawania się pracowników naszych szkół. Szkoła partnerska z Bostonu przedstawiła realizowane w niej programy i ofertę zajęć dodatkowych i międzynarodowych, z których mogą korzystać ich uczniowie. Wizyta była przede wszystkim okazją do bezpośredniego omówienia wszystkich szczegółowych kwestii dotyczących przyszłych wymian, ustalenia ich terminów, sposobu organizacji, programu. Nasi uczniowie oprowadzili gości po szkole dzieląc się swoimi refleksjami na temat KOSTKI, wyzwań, które stawia przed uczniami i wartości, które im przekazuje. Odwiedzający nas byli pod ogromnym wrażeniem naszej szkoły, wielości zajęć dodatkowych. Szczególnie spodobały im się warsztaty łucznicze oraz koncert muzyczno-wokalny przygotowany przez kostkowy zespół.

Goście mieli także możliwość zwiedzić Kraków i jego okolice – wybierając równocześnie miejsca, które uczniowie ze Stanów będą odwiedzać gdy przyjadą do Polski. Obecnie trwają ustalenia dotyczące procesu rekrutacji, tak by już wkrótce uczniowie Liceum KOSTKA i BCH mogli aplikować o udział w tym wyjątkowym programie wymian Kraków-Boston. Już wkrótce mamy nadzieję ogłosić nabór na pierwszy wyjazd do BCH w Stanach Zjednoczonych. Dziękujemy wszystkim uczniom i pracownikom KOSTKI zaangażowanych w organizację tego spotkania i włączających się w opracowanie programu współpracy z Boston College High School.

O.Tomasz Nogaj SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów
Agnieszka Baran, psycholog, koordynator współpracy międzynarodowej

zobacz zdjęcia