Klasa II B w ramach współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie bierze udział w cyklicznych warsztatach biologiczno-chemicznych.

Oto relacje niektórych uczniów.

Pierwszego marca udaliśmy się klasą (2B) na drugie już warsztaty na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Pierwsza część zajęć odbyła się w laboratorium, gdzie miały miejsce zajęcia praktyczne. Wszyscy brali czynny udział po zapoznaniu się z zasadami BHP . Każdy z nas miał po trzy jałowe szalki Petriego, na których umieszczono przygotowaną wcześniej przez uczniów pożywkę dla mikroorganizmów. Doświadczenia rozpoczęliśmy odciśnięciem i zbadaniem przedmiotów codziennego użytku, które przynieśliśmy np. szczoteczek do zębów, telefonów, gąbek do mycia naczyń; pod względem czystości i obecności bakterii. Kolejnym krokiem w naszych badaniach było wykonanie wymazu z dowolnego przedmiotu lub obiektu tj. jama ustna, klamki od drzwi, toaleta czy klawiatura komputera. Otrzymany produkt umieściliśmy na drugiej szalce aby zbadać z jakimi mikroorganizmami mamy do czynienia na dzień oraz jak bardzo namnażają się w danych miejscach. Następna część bazowała na sprawdzeniu jakości środków czystości w walce z tego rodzaju zanieczyszczeniami. Korzystając z zanieczyszczonej przez nas powierzchni szalki Petriego, przy pomocy specjalistycznych narzędzi, należało zrobić otwory w trzecim obiekcie z pożywką i dodać kroplę środków zwalczających drobnoustroje między innymi: Domestosu, mydła antybakteryjnego, płynu do naczyń i czosnku. Czwarte doświadczenie bazowało na umieszczeniu produktów mlecznych na przygotowanym wcześniej preparacie co umożliwi na zaobserwowanie flory bakteryjnej i ich aktywności w organizmach. Ostatnim punktem naszego pobytu na uniwersytecie był wykład doktora na temat szkodzącego wpływu związków zawartych w ropie naftowej i katastrofach związanych z wszelkimi wyciekami. Wszystkie wyniki badań poznamy na następnych zajęciach i nie możemy się już doczekać następnej wizyty w tak pasjonującym i inspirującym miejscu.

Uczennica kl.II B

Dnia 1.03.2019r wybraliśmy się całą klasą 2B wraz z panią profesor Foltman na Uniwersytet Rolniczy.

Mieliśmy tam okazję wziąć udział w warsztatach biochemicznych. Tematem zajęć była „bioróżnorodność drobnoustrojów środowiskowych”, czyli skażenie mikrobiologiczne powietrza i środowiska codziennego funkcjonowania człowieka.

Po krótkim wprowadzeniu pani doktor od razu zabraliśmy się do

przygotowywania preparatów. Naszym zadaniem było najpierw stworzenie odpowiedniego środowiska dla rozwoju bakterii, a następnie mogliśmy zebrać bakterie z wybranych przez nas przedmiotów codziennego użytku. Na następnych zajęciach zobaczymy jak i ile bakterii gromadzi się na tych rzeczach.

Mieliśmy także okazję, by sprawdzić działanie różnych preparatów gwarantujących niszczenie bakterii m. in. płyn do mycia naczyń, mydło czy nawet czosnek. Na koniec wzięliśmy także udział w krótkim, ale ciekawym wykładzie. Warsztaty przebiegły w bardzo miłej atmosferze i nie możemy doczekać się kolejnych zajęć.

Katarzyna Foltman, nauczyciel chemii,przewodnicząca zespołu do pracy z uczniem zdolnym
Zobacz zdjęcia