Dnia 22 lutego br. klasa 1C LO udała się pod opieką Pani Anny Zdanek na pokaz archiwalny zorganizowany w Archiwum UJ mieszczącym się w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej.

Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się o metodach archiwizowania starych dokumentów oraz sposobach ich przechowywania. Mieliśmy okazję zobaczyć kilka ważnych historycznych aktów wydawanych przez władców czy papieży. Zajrzeliśmy również w dawne księgi Uniwersytetu, które przybliżyły nam nie tylko jego historię, ale też dawne obyczaje i zasady ówcześnie na nim panujące. Najbardziej w pamięć zapadła mi w pamięć chwila, w której zobaczyliśmy oryginalny podpis Tadeusza Kościuszki pozostawiony prze niego w jedne z ksiąg.

Uważam, że wyjście było bardzo ciekawe i pouczające. Z pewnością zdobyta wiedza zostanie przez  nas w przyszłości wykorzystana.


Jakub Lelek kl. 1C LO

Anna Zdanek, nauczyciel języka polskiego
Zobacz zdjęcia