KOSTKA rozpoczęła przygotowania do przyjęcia nowych uczniów do naszejspołeczności w roku szkolnym 2019/2020. Informację o planowanych oddziałach, zasadach rekrutacji i przedmiotach punktowanych w tegorocznym naborze do naszej szkoły można znaleźć na naszej stronie wdziale Rekrutacja: https://kostka.edu.pl/liceum2019/, który stale aktualizujemy.

Dzięki Panu Jakubowi Kosakowskiemu są też już gotowe ulotki i plakaty rekrutacyjne KOSTKI, z którymi wyruszyliśmy do szkół podstawowych i gimnazjów by promować naszą szkołę. Dziękujemy serdecznie Panu Jakubowi za pomoc i graficzne opracowanie materiałów dla nas! A wszystkich zainteresowanych poznaniem naszej oferty zapraszamy także na dzień otwarty szkoły – już 29 marca 2019 r. w godzinach od 15:00 do 18:30!

O.Tomasz Nogaj SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów
Agnieszka Baran, psycholog, koordynator współpracy międzynarodowej