Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, rodzice i opiekunowie naszych uczniów, nauczyciele i przyjaciele KOSTKI, 

jako jezuita i dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki chcę się podzielić z Państwem wielką radością, która dotyczy także nas jako członków wielkiej społeczności jezuickiej. Ojciec Generał Arturo Sosa SJ – przełożony Towarzystwa Jezusowego – ogłosił 19 lutego 2019 roku, cztery powszechne preferencje apostolskie na lata 2019-2029. Oto one w skrócie:

W najbliższym10-leciu jezuici będą: 

1/ Wskazywali drogę do Boga poprzez Ćwiczenia Duchowe pomagając ludziom odnaleźć Jezusa Chrystusa, nawiązać z Nim osobistą więź i Go naśladować. Ponadto będą promowali rozeznawanie jako powszechny zwyczaj kierujący życiem tych wszystkich, którzy postanowili pójść za Chrystusem.

2/ Towarzyszyli osobom wykluczonym stojąc po stronie ubogich, podatnych na niesprawiedliwe traktowanie, zepchniętych na margines społeczeństwa i uważanych za niepotrzebnych, by u ich boku realizować misję pojednania i sprawiedliwości. 

3/ Towarzyszyli młodzieży w kreowaniu przyszłości, która byłaby wypełnieniem żywionych przez nią nadziei, a jednocześnie tworzyli i prowadzili miejsca, w których młodzi ludzie będą mogli rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce w świecie. 

4/ Troszczyli się o całe stworzenie, jako nasz wspólny dom, pracując w duchu Ewangelii nad jego ochroną i odnową.

https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,3541,papiez-wysyla-jezuitow-wszystkie-rece-na-poklad.html

Warto zaznajomić się z opisanymi preferencjami apostolskimi, które dla Towarzystwa Jezusowego na całym świecie wyznaczył Papież i polecił je jako misję jezuitom na całym świecie. Tym samym stają się ona także zadaniem dla nas jako jednej ze szkół jezuickich będących częścią wielkie siedzi edukacyjnych dzieł naszego zakonu.

O. Arturo Sosa, SJ –  jako Generał jezuitów jest odpowiedzialny za wdrożenie tej misji w Towarzystwie Jezusowym. W niedługim czasie, bowiem już 8 maja 2019, będzie on gościem w naszym Liceum KOSTKA. O szczegółach tego spotkania będę informował Państwa wkrótce, już dziś na nie serdecznie zapraszając.


O.Tomasz Nogaj SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów

Więcej na temat „Preferencji Apostolskich”: https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,3541,papiez-wysyla-jezuitow-wszystkie-rece-na-poklad.html