W dniu 31 stycznia 2019 klasy IA i IB naszego Liceum wraz z Paniami Profesor – Katarzyną Latos i Katarzyną Zych wybrali się z wizytą do Konsulatu Stanów Zjednoczonych przy ulicy Stolarskiej w Krakowie. Po szczegółowej kontroli (względy bezpieczeństwa wymagają kontroli takiej jak przy wsiadaniu do samolotu) mogliśmy wejść do środka i spotkać się z pracownikami Konsulatu. Nasza grupa została przyjęta przez Pana Bryant’a  Whitfield’a, Wice Konsula USA w Krakowie – Oficera Służby Zagranicznej w Departamencie Stanów Zjednoczonych.

Pan Whitfield jest Doktorem Prawa, ukończył Uniwersytet Prawniczy w Indianie – Indianapolis. Początkowo pracował jako językoznawca języka rosyjskiego w armii Stanów Zjednoczonych, później jako specjalista w dziedzinie ubezpieczeń. Ze względu na swoje lingwistyczne doświadczenie zdecydował się na karierę w dyplomacji. Pan Konsul przedstawił najciekawsze atrakcje turystyczne i przyrodnicze Stanów Zjednoczonych (uczniowie mieli możliwość wysłuchania bardzo ciekawej prezentacji) oraz przedstawił wakacyjne programy wymiany oraz inne programy wymiany ze Stanami Zjednoczonymi skierowane dla studentów; wyjaśnił ułatwienia wizowe dla studentów oraz zasady i proces aplikacyjny (program Work and Travel).

Później był czas na pytania. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i miało bardzo dużą wartość edukacyjną. Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować współpracę z Konsulatem USA i liczymy na kolejne spotkania. 

Katarzyna Zych, nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Latos, nauczyciel języka angielskiego