Współpraca międzynarodowa, tworzenie nowych okazji do rozwijania kompetencji językowych i międzykulturowych w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami innych krajów stanowi ważny priorytet działań naszej szkoły. Z tego względu we wrześniu rozpoczęliśmy realizację projektu międzynarodowego “Play seriously, learn playfully” dofinansowanego z programu Erasmus+. W jego ramach ze szkołami z Węgier, Hiszpanii i Danii przez dwa lata będziemy pracować nad stworzeniem interdyscyplinarnej gry planszowej.

Jednym z pierwszych działań projektowych był udział wszystkich jego uczestników w spotkaniu międzynarodowym na Węgrzech. W dniach 25-30 listopada grupa pięciu uczniów KOSTKI wraz z opiekunami podczas pobytu w Miszkolcu pogłębiała swoją wiedzę na temat projektu i zadań jakie w jego ramach będziemy realizować. Grając w różne gry planszowe i komputerowe zastanawialiśmy się wspólnie z młodzieżą z Danii, Hiszpanii i Węgier jakie są cechy dobrej gry i dyskutowaliby o tym jak powinna wyglądać ta, którą sami zaprojektujemy.

Podczas rozlicznych ćwiczeń w międzynarodowych zespołach poznawaliśmy się, integrowaliśmy i uczyliśmy sztuki dyskutowania. Jednym z ważnych zadań była wspólna praca nad logiem projektu oraz jego stroną internetową. Już wkrótce dowiemy się, który z zaprojektowanych przez uczestników znaków graficznych projektu zostanie wybrany. Także prace nad uruchomianiem strony projektu powoli dobiegają końca.

Wyjazd był też okazją do poznania szkoły partnerskiej Feni Gyula Jezsuita Gimnazium es Kollegium oraz doskonalenia kompetencji językowych – i to nie tylko w zakresie angielskiego, ale i uczenia się nowych zwrotów w różnych językach. Jak podkreślali wszyscy uczestnicy spotkania był to bardzo intensywny, radosny i owocny czas, podczas którego wiele się nauczyliśmy. Teraz zaś przed nami czas na zadanie domowe – wykonywanie zaplanowanych działań lokalnych i przygotowywanie się do kolejnego wyjazdu – tym razem spotkamy się z partnerami w Tudeli w Hiszpanii.

 

„Jesteśmy wdzięczni za możliwość wyjechania na taką wymianę i poznania nowych wspaniałych osób. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie, życzliwość, możliwość sprawdzenia swoich możliwości w różnych dziedzinach, wyzwania językowe i możliwość zwiedzenia Węgier. Wyzwaniem było dla nas odlezienie się w nowej sytuacji, szczególnie w domach rodzin nas przyjmujących i konieczność ciągłego porozumiewania się w języku angielskim. Zaskoczyło nas to, że nie było ani chwili na nudę, ponieważ cały czas coś się działo. Żałować możemy jedynie, że wyjazd był tak krótki i tak szybko trzeba było się żegnać z nowo poznanymi przyjaciółmi z Węgier, Hiszpanii i Danii. Już czekamy na ponowne spotkanie w Krakowie!”

Ania, Karolina, Marlena, Martyna, Mikołaj

Agnieszka Baran, psycholog, koordynator współpracy międzynarodowej

 

Katarzyna Zych, nauczyciel języka angielskiego

 

Zobacz zdjęcia