Okres budowania niepodległej Polski między I a II wojną światową to czas wytężonej pracy obywateli naszego kraju, którzy tworzyli między innymi siłę gospodarczą naszej ojczyzny. Odbudowa naszego przemysłu była trudną drogą, ale dzięki wyróżniającym się cechom naszych przedsiębiorców, a także polityków udało się wzmocnić naszą gospodarkę. W trakcie listopadowych spotkań uczniowie pogłębili swoją wiedzę o budowaniu przedsiębiorczej siły międzywojennej Polski.

Odwaga – to słowo, którym kieruje się niejeden człowiek rozpoczynający własną działalność gospodarczą. Tę cechę posiadał z pewnością Stanisław Wołoszyński, który – pokonując wiele przeciwności losu, w 1924 r. wspólnie z Rudolfem Herliczną i Władysławem Bełdowskim założył firmę Herbewo. Nazwa przedsiębiorstwa pochodzi od pierwszych liter nazwisk założycieli. Do dzisiaj wspaniała fasada siedziby Herbewo góruje nad krakowskim Kleparzem. Uczniowie klasy 1C mieli okazję spotkać się w historycznych murach przedsiębiorstwa z potomkiem Stanisława Wołoszyńskiego – Panem Andrzejem Barańskim, któremu udało się odzyskać przedsiębiorstwo po zmianach własnościowych jakie nastąpiły w latach 90. dwudziestego wieku w skutek upadku systemu komunistycznego. Pan Andrzej Barański opowiedział nam o tym, jak Stanisław Wołoszyński jako młody człowiek przyjechał do Krakowa w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Dzięki cechom swojego charakteru zaczął stawiać pierwsze kroki w biznesie, tworząc wraz ze wspólnikami w pełni nowoczesne przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją tutek i bibułek papierosowych. Herbewo przez lata nie było wyłącznie miejscem, które przynosiło zyski właścicielom; było również ośrodkiem kształtowania się świadomej warstwy robotniczej, do której z szacunkiem odnosili się pracodawcy. Dzięki temu pracownicy Herbewa w trudnym czasie II wojny światowej potrafili nieść pomoc innym. Do dnia dzisiejszego w siedzibie firmy znajduje się sala, gdzie można obejrzeć pamiątki firmowe (opakowania produktów, plakaty, reklamy), które powstały na przestrzeni blisko stuletniej historii przedsiębiorstwa.

Kolejnym etapem poznawania międzywojennej gospodarki była I Sesja Naukowa Humanistów, którą zorganizowaliśmy w naszej szkole. Uczniowie klas realizujących historię na poziomie rozszerzonym (1C, 1D, 2C) wcielili się w rolę badaczy i samodzielnie przygotowali wystąpienia dla zgromadzonej publiczności. Dzięki różnorodności podjętej tematyki zagłębiliśmy się w dzieje gospodarcze Polski międzywojennej. Uczniowie, przygotowując prezentacie audiowizualne, wykorzystali różnorodne źródła, w tym dotarli do międzywojennej prasy, która stanowi doskonałe źródło do badania minionych epok. Samodzielna praca badawcza nauczyła prelegentów selekcji materiału, a wygłoszone prelekcje pozwoliły zmierzyć się ze stresem, który towarzyszy wystąpieniom publicznym.

 

Agnieszka Kubas – Chmielowska, Dyrektor Biura Promocji i Rozwoju szkoły, nauczyciel historii i wosu

Zobacz zdjęcia