Dnia 5 grudnia 2018 roku w naszej szkole obyło się spotkanie z jezuickim poetą ks. Wacławem Oszajcą.

W szkolnej czytelni zgromadzili się uczniowie klas licealnych: 1c, 1b i 2c pod opieką o. Krzysztofa Jelenia SJ i Pani Anny Zdanek. Młodzież była szczególnie zainteresowana procesem twórczym – dopytywała o natchnienie, rzemiosło, pomysły i inspiracje poetyckie.

Nasz Gość odpowiadał chętnie i wyczerpująco, okraszając wypowiedzi anegdotami (tę o małpie i ciotce z pewnością zapamiętamy!).

Nie zabrakło również momentu, w którym troje uczniów odważyło się zaprezentować swoje dzieła. Ksiądz-poeta przekazał młodym adeptom sztuki pisarskiej konstruktywne i życzliwe rady, które wzięli sobie do serca.

Uważamy, że spotkanie było bardzo interesujące i pomogło nam poznać tajniki poezji oraz obudziło w nas zmysł literacki.

Klasa 1c LO

Anna Zdanek, nauczyciel języka polskiego

 

Zobacz zdjęcia