W dniu 9 listopada uczniowie z klas 1C, 1D i 2C mieli okazję uczestniczyć w międzynarodowym projekcie Red Chair Project wspieranym przez Educatemagis. Sam projekt powstał w jednej z jezuickich szkół w Hiszpani w 2012 roku.Główną jego ideą jest zwrócenie uwagi na ogromną grupę dzieci i młodzieży na całym świecie, które nie mają dostępu do edukacji.
Symbolem wykluczonej 58 milionowej grupy dzieci i młodzieży jest czerwone krzesło.

Piątkowe spotkanie składało się z dwóch części. Pierwszą stanowiły warsztaty poświęcone Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Uczniowie w grupach pracowali nad wybranymi artykułami deklaracji. Po tej części uczestnicy obkleili czerwonymi naklejkami jedno z krzeseł.
Drugą częścią zajęć było spotkanie z panią Delvin Arsan – Kurdyjską Syryjką, autorką wielu artykułów i książek poświęconych tematyce praw człowieka, na co dzień współpracującą z wieloma organizacjami pozarządowymi jak również z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Pani Arsan przez siedem lat pracowała na Bliskim Wschodzie m. in. w Iraku, Syrii, Libanie i Jemenie.

Uczniowie bardzo zaangażowali się w realizację projektu, w trakcie spotkania (pomimo tego, że było prowadzone w języku angielskim) chętnie odpowiadali na pytania prowadzącej, zadawali też własne pytania.

Szymon Tarkowski, nauczyciel geografii

 

Zobacz zdjęcia