Dyrekcja i Grono Pedagogiczne KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce” serdecznie zapraszają na uroczyste Patriotyczne Śpiewanie, które odbędzie się 15 listopada 2018 r. o godz. 17:00 w budynku Liceum przy ulicy Spółdzielców 5.

Świętujmy wspólnie 100-lecie Niepodległości naszej Ojczyzny!

O.Tomasz Nogaj SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów