We wrześniu kilkunastu uczniów z klas trzecich wzięło udział trzeciej już wymianie ze szkołą w Dreźnie. W trakcie wymiany uczniowie integrowali się, a wspólne doświadczenie wymiany było początkiem dobrego dialogu, wymiany poglądów. Uczniowie mogli się poznać spędzając razem czas w szkole, czas u Rodzin, uczestnicząc w życiu rodzinnym, np. wspólne przygotowywanie oraz spożywanie posiłków. Wspólne wyjścia, pobyt w muzeum, czy operze był ważnym elementem poznawania kultury podczas wymiany. Prezentacje indywidualnych zainteresowań, udział w projekcie podobieństwa i różnice między Polską a Niemcami,  udział w lekcjach wszystko to prowokowało rozmowy, konfrontacje zarówno indywidualne, jak i w grupie, co pozwoliło jak najlepiej się wzajemnie poznać uczniom. Poziom oczekiwań zarówno ze strony niemieckiej jak i polskiej był bardzo zbliżony. Głównym celem i założeniem wymiany było budowanie dobrej relacji pomiędzy szkołami, możliwość udoskonalania znajomości językowych, urozmaicenie lekcji języka obcego oraz oferty szkoły, integracja grupy polsko- niemieckiej, umożliwienie uczniom poznania realiów szkoły, życia i edukacji w Niemczech i w Polsce. Największą korzyścią okazało się nawiązanie relacji, budowanie dialogu, redukcja uprzedzeń kulturowych oraz poznanie miast Drezna i Krakowa. Dużą atrakcją i wartością okazał się wybór sztuki baletu ,, La Bayadere”, która jak to opisali uczniowie, była bez słów”, więc dawała równe szanse zrozumienia każdej z grup, oraz pokazała, że bez względu na narodowość emocje wywoływane przez sztukę są uniwersalne. To było już nasze trzecie doświadczenie wymiany ze szkołą w Dreźnie, które było również bardzo ważne i owocne. Możliwość wzięcia udziału w wymianie urozmaiciła ofertę programową szkoły, wzbogaciła nasz warsztat pracy o nowe formy i metody, dała możliwość kontaktu z językiem.

Agnieszka Krupa, nauczyciel języka niemieckiego

 

Marta Sękowska, nauczyciel języka niemieckiego

 

Zobacz zdjęcia