Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie do dnia 22 sierpnia, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 2 /18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. i poza systemem elektronicznej rekrutacji.

Kandydaci zainteresowani aplikowaniem o przyjęcie do KOSTKI proszeni są o dostarczenie do szkoły następujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady (dotyczy laureatów i finalistów),
  • kwestionariusz kandydata do KOSTKI Liceum (do pobrania ze strony www.kostka.edu.pl lub odebrania w sekretariacie szkoły),
  • 2 podpisane na odwrocie fotografie o wymiarach 30×42 mm (legitymacyjne),
  • kartę informacyjną – jeżeli gimnazjum taką wydało,
  • kartę zdrowia.

Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Kwestionariusz kandydata do KOSTKI Liceum – pdf

Pobierz kwestionariusz w wersji docx