Kandydaci zakwalifikowani w postępowaniu rekrutacyjnym do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki, którzy pragną rozpocząć naukę w naszym liceum, zobowiązani są do dnia 9 lipca 2018 r. do godz. 15:00 dostarczyć do szkoły:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady (dotyczy laureatów i finalistów),
  • kwestionariusz kandydata do KOSTKI Liceum (do pobrania ze strony www.kostka.edu.pl lub odebrania w sekretariacie szkoły),
  • 2 podpisane na odwrocie fotografie o wymiarach 30×42 mm (legitymacyjne),
  • kartę informacyjną – jeżeli gimnazjum taką wydało,
  • kartę zdrowia.

Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.

W dniu 10 lipca 2018 r. ogłoszone zostaną listy uczniów przyjętych
i nieprzyjętych
do szkoły (zamieszczone na drzwiach szkoły). Wyniki postępowania rekrutacyjnego kandydaci mogą także sprawdzić w elektronicznym systemie rekrutacji Omikron (https://krakow.e-omikron.pl/).

Od dnia 11 lipca 2018 r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca, szczegółowe informacje dotyczące jej przebiegu będziemy na bieżąco podawać na stronie internetowej i tablicach informacyjnych KOSTKI.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Kwestionariusz kandydata do KOSTKI Liceum – pdf

 

 

Pobierz kwestionariusz w wersji docx