Rozpoczęta rekrutacja do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów nakreśla potrzebę przypomnienia artykułu, napisanego z okazji 5-lecia KOSTKI. Drugim ważnym powodem uzupełnienia zawartych w artykule informacji jest fakt, osiągnięcia przez uczniów II i III klas gimnazjum bieżących, znaczących sukcesów w konkursach kuratoryjnych.

Obchody rocznicowe 5-lecia istnienia i pracy KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie, zostały wzbogacone i uświetnione pięknymi i znaczącym dydaktycznymi sukcesami społeczności szkolnej KOSTKI.
Już od trzech lat, za aprobatą rodziców, pod opieką swoich nauczycieli, uczniowie KOSTKI brali udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Warto podkreślić jednak, iż największym powodem do radości był udział wielu uczniów, którzy chcieli spróbować swoich sił w tak prestiżowych konkursach. Duża liczba uczniów uczestniczących w konkursach, przełożyła się na osiągnięte znakomite wyniki. Poniższa tabela przedstawia sukcesy jakie osiągnęli uczniowie, a które można uznać za istotne i takie, które są punktowane w czasie procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

ROK SZKOLNY FINALIŚCI LAUREACI
2014/2015 7
2015/2016 8
2016/2017 10 5
2017/2018 12 6

Kolejny powód do radości, to wyniki z egzaminu gimnazjalnego 2016/2017 uczniów klas III. Są to bardzo ważne, pochodzące z zewnętrznej oceny wskaźniki pracy szkoły, które obrazują trud, wysiłek, systematyczną pracę uczniów i nauczycieli. Wyniki te wskazują na stopień i poziom przygotowania do dalszej edukacji uczniów opuszczających szkołę. Wyniki te mają również bezpośredni wpływ, na możliwość wyboru przez uczniów KOSTKI, dobrej szkoły średniej z mapy edukacyjnej Krakowa. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016/2017, z których wynika, iż uczniowie III klas osiągnęli wynik lepszy, niż średni wynik egzaminu gimnazjalnego uczniów klas III Małopolski i Krakowa.

Trzecim ważnym powodem do radości, to zaangażowanie i znakomita praca nauczycieli i uczniów oraz uzyskane osiągnięcia edukacyjne z przedmiotów. Średnia ocen, jaką wypracowali uczniowie z poszczególnych przedmiotów, w kolejnych latach pracy KOSTKI jest imponująca i świadczy o atmosferze i możliwościach rozwoju młodego człowieka, w pięknej i nowoczesnej szkole. Przy prezentowaniu tych wyników, należy dodać ważną informację, iż KOSTKA (na poziomie gimnazjum) jest szkołą rejonową (mającą swój obwód), do której uczęszcza ponad 70% młodzieży z rejonu.

W szóstym roku istnienia jezuickiej szkoły w Krakowie, organizujemy i budujemy działalność liceum, do którego chcemy przenieść wszystkie wcześniejsze doświadczenia – dbałości o wartości i zasady, formowania postaw i charakteru młodego człowieka, szacunku dla pracy i wysiłku, własnego i innych, stawania się lepszym człowiekiem – w duchu szacunku, zaufania, tolerancji, otwartości oraz wiary we własne siły, możliwości i pragnienia.

Józef Rostworowski, Dyrektor ds. Nadzoru Pedagogicznego

 

Zobacz zdjęcia autorstwa p. Agnieszki Ożgi-Wożnicy