W kwietniu uczniowie klasy 1C liceum uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych  w ramach współpracy z Akademią Ignatianum w Krakowie. Tym razem zaplanowane były dwa spotkania. Pierwsze dotyczyło pracy rzecznika prasowego, jego obowiązków i roli, jaką pełni w mediach. Drugi wykład traktował o nowej aksjologii, czyli prowokacji dziennikarskich wraz z case study. Licealiści zapoznali się z planowaniem prowokacji dziennikarskiej z uwzględnieniem aspektów prawnych.

Uczniowie uczestniczyli także w debacie dziennikarskiej prowadzonej przez studentów o. dra Leszka Gęsiaka SJ, która zrobiła ogromne wrażenie. Będąc tam miało się wrażenie, jakby wszystko działo się naprawdę. Bez improwizacji.

Oba wykłady, jak i forma warsztatowa były ciekawym doświadczeniem. Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana, a nasza czujność na różnego rodzaju prowokacje wyostrzona. Już dziś czekamy na kolejne wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Uczniowie klasy 1C LO

Agnieszka Szefer – Walas, nauczyciel języka polskiego