Pierwsza, już historyczna wymiana pomiędzy Kostką  Publicznym Liceum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie a Stanislas College w Delft dobiegła końca.

W dniach 3.04. – 8.04.2018 dwudziestu dziewięciu uczniów naszej szkoły wraz z trzema opiekunami  uczestniczyła w wymianie ze szkołą w Delft. W trakcie pobytu uczniowie jak i nauczyciele byli goszczeni w domach holenderskich.  W trakcie tych kilku dni Kostkowicze mieli okazję zwiedzić min. Hagę, Amsterdam, Delft, Holland Open Air Museum w Arnhem oraz ogrody w Keukenhof.

Zwieńczeniem wyjazdu był koncert chóru i orkiestry ze szkoły św. Stanisława w Delft, w którym śpiewali również nasi uczniowie.

April 4th                         Wednesday

After a long and exhausting journey, we reached our first stop: Open Air Museum in Arnhem. We moved to the past, everyday life in the Netherlands. We had the opportunity to go by an antique tram, watch the inside of Dutch windmills, admire the colorful and unique architecture and see the part of Dutch culture and tradition.

Po długiej i wyczerpującej podróży dotarliśmy do naszego pierwszego przystanku: Open Air Museum w Arnhem. Przenieśliśmy się do dawnego, codziennego życia w Holandii. Mieliśmy okazję przejechać się zabytkowym tramwajem, zobaczyć holenderskie wiatraki od wewnątrz, podziwiać kolorową i unikalną architekturę oraz zobaczyć część kultury i tradycji holenderskiej.

When we left the museum, we arrived in Stanislas College in Delft, where we were welcomed with traditional Dutch sweets such as roze koeken and stroopwafels and other snacks and drinks.

Then we were picked up by families – and that’s how our adventure in the Netherlands began.

Gdy opuściliśmy muzeum przejechaliśmy do Stanislas College w Delft, gdzie zostaliśmy miło powitani i poczęstowani tradycyjnymi holenderskimi słodyczami, takimi jak roze koeken czy stroopwafels oraz innymi przekąskami i napojami.

Następnie zostaliśmy odebrani przez rodziny i tak zaczęła się nasza przygoda w Holandii.

April 5th                         Thursday

When we got on the coach, everyone was talking about new things they had learnt about this country and what they had already experienced. The most popular topics ( if we’re talking about food) were sprinkles on bread and stroopwafels.

Gdy wsiedliśmy do autokaru, wszyscy mówili o nowych rzeczach, których się już nauczyli o tym kraju i co już doświadczyli. Najbardziej popularnym tematem, jeśli chodzi o jedzenie była posypka na chleb i stroopwafle.

We started the day with a tour in the center of  Hague. We saw an old part of the city, from which we could see modern buildings and skyscrapers in the distance. We also visited the museum of a famous illusionist M.C. Escher. We were told to look carefully at every piece of art. Because if  you want to understand it, you need  to focus on each detail. Illusions were really fascinating and we had a great time in the museum. There was also an original, unique chandelier in each room –  in the shape of spider, seahorse, violin or skull.

Then we visited the Polish embassy. The workers told us the history of cooperation between Poland and the Netherlands and showed the building. We could ask questions about both countries, and there was a snack and drink for us at the end of our meeting.

Zaczęliśmy dzień od wycieczki w centrum Hagi. Zobaczyliśmy starą część miasta, z której mogliśmy z daleka zobaczyć nowoczesne budynki i wieżowce. Odwiedziliśmy również muzeum słynnego iluzjonisty M.C. Eschera. Powiedziano nam, aby patrzeć dokładnie na każdą pracę. Gdy bowiem chcesz ją zrozumieć, musisz skupić się na każdym detalu. Iluzje były naprawdę fascynujące. W każdym pokoju wisiał oryginalny, jedyny w swoim rodzaju żyrandol w nietypowym kształcie – pająk, konik morski, skrzypce i czaszka. 

Następnie odwiedziliśmy ambasadę  polską, gdzie przedstawiono nam historię współpracy Polski z Holandią, oprowadzono nas po budynku. Mogliśmy zadawać pytania dotyczące obu państw, a na koniec czekał na nas słodki poczęstunek.

Then we came to the beach called Scheveningen and we had a lot of free time. We did different things – some of the students went shopping or went for a walk, soaked their legs in the sea (and then couldn’t feel them because of temperature of water), some took a lot of pictures or collected shells.

Następnie przybyliśmy na plażę nad Morzem Północnym, której nazwy nikt nie mógł wymówić – Scheveningen. Dostaliśmy dużo wolnego czasu. Robiliśmy przeróżne rzeczy – niektórzy chodzili po sklepach, spacerowali, zamoczyli nogi w morzu, a potem ich nie czuli, robili sobie zdjęcia lub zbierali muszelki.

At the end of the day, we arrived  at the beach restaurant to eat dinner. We also spent a wonderful time here after the meal.

Na koniec dnia zjedliśmy obiad w restauracji przy plaży. Tu również po posiłku spędziliśmy wspaniały czas.

April 6th                         Friday

We started a day with lessons with Dutch students  – the biggest attraction was Chinese lesson. Then the students showed us their huge school.
After that, we had a tour in the center of Delft. We tried a  few fish snacks, got to know important city buildings and climbed a high church on the main square in Delft. Most of the students were horrified with the height, but for a view – it was really worth it. The guide showed us how the church looks inside and we could listen to some melodies played by her on the bells. We got free time and then we were picked up by our host families.

Dzień zaczęliśmy lekcjami z uczniami z Holandii – największą atrakcją była lekcja chińskiego. Potem uczniowie oprowadzili nas po ogromnej szkole. Po tym, mieliśmy wycieczkę w centrum Delft. Spróbowaliśmy kilku przysmaków rybnych, poznaliśmy ważne budynki i wspięliśmy się na wysoką wieżę kościoła na placu głównym Delft. Większość uczniów była przerażona wysokością, ale widok był war poświęcenia. Przewodniczka pokazała wnętrze kościoła. Mieliśmy również okazję usłyszeć kilka melodii granych przez nią na dzwonach. Potem dostaliśmy czas na zakup pamiątek. Na koniec dnia wróciliśmy do rodzin nas goszczących.

April 7th                         Saturday

In the morning we set off towards Amsterdam. We visited the Kaukenhof gardens. They were beautiful, colorful and breathtaking. We all admired the landscape and took pictures of every interesting object. In Amsterdam, we were in the city center and we had a cruise through the canals with a  description about what we were passing by.

After that we had a dinner in Delft. Then there was a concert of Stanislas college students with our choir memebers from Kostka. After a professional, beautiful concert it was time to say goodbye. Although, it was a sad and a bit hard moment we did not forget how many wonderful moments we spent in this country.

Rano wyruszyliśmy w kierunku Amsterdamu. Odwiedziliśmy ogrody Kaukenhof. Były piękne, kolorowe i zapierające dech w piersiach. Wszyscy podziwialiśmy widoki i robiliśmy zdjęcia każdej interesującej rośliny. W Amsterdamie byliśmy w centrum miasta i mieliśmy rejs kanałami z informacjami, co właśnie mijamy.

Następnie wróciliśmy na obiad do Delft. Wieczorem odbył się koncert uczniów ze Stanislas College i naszych chórzystów z Kostki. Po profesjonalnym i pięknym koncercie był czas, aby się pożegnać. Mimo, że był to smutny i nieco ciężki moment, nie zapomnieliśmy, jak wiele cudownych chwil spędziliśmy w tym kraju.

Gabrysia Grzesiak

 

O. Paweł Brożyniak SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki

 

Agnieszka Szefer – Walas, nauczyciel języka polskiego

 

Szymon Tarkowski, nauczyciel geografii