W pierwszym semestrze uczniowie klas licealnych mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniach ze znakomitymi Profesorami, którzy opowiedzieli nam o swojej pracy, zdobywaniu wiedzy i różnych systemach kształcenia.

Profesor Kazimierz Dadak jako pracownik naukowy amerykańskich uczelni podzielił się wiedzą na temat sytemu kształcenia na uczelniach wyższych w USA. Dowiedzieliśmy się, czym różni się nauka na polskich uniwersytetach od amerykańskich. Niezwykle ciekawym doświadczeniem były praktyczne informacje na temat rekrutacji i warunków, jakie powinien spełnić potencjalny kandydat, planujący podjąć studia w Stanach Zjednoczonych. W ramach podsumowania Profesor przeanalizował różnice społeczno-kulturowe warunkujące kształcenie za oceanem i w naszym kraju. Spotkanie z pewnością pokazało, że nasi uczniowie poradziliby sobie w egzaminami wstępnymi i studiowaniem w USA!

Licealiści uczestniczyli również w spotkaniu z Profesorem Mirosławem Skibniewskim, który zajmuje się inżynierią systemów zarządzania. Profesor w ciekawy sposób opowiadał zarówno o swoich korzeniach, jak i swojej pracy. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji o budowach ogromnych linii metra, obwodnic miast i procesach odsalania wód, a także o koncepcjach zasiedlenia księżyca. Uczniowie podziwiali również umiejętności Profesora w zakresie władania wieloma językami obcymi.

Agnieszka Kubas, nauczyciel historii


Zobacz zdjęcia