28 września 2017 roku, uczniowie klas pierwszych liceum oraz nowi uczniowie gimnazjum przystąpili do uroczystego ślubowania. Jest to pierwszy rocznik naszego kostkowego liceum, a w nim 56 uczniów, którzy mieli chęć kontynuować naukę w KOSTCE.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., której przewodniczył Ojciec Jakub Kołacz SJ Prowincjał Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej. Wśród obecnych nie zabrakło reprezentantów poszczególnych klas gimnazjum, Rodziców oraz zaproszonych Gości: Pani Grażyny Fijałkowskiej Radnej Miasta Krakowa, Pana Radosława Gruszki Prezesa SM  “Na Kozłówce”, Księdza Zbigniewa Bielasa Proboszcza Parafii Matki Bożej Dobrej Rady i Pana Jerzego Filipczuka ze Straży Miejskiej.

Po homilii wygłoszonej przez o. Jakuba Kołacza SJ, nastąpiło ślubowanie, które poprowadził Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie skierowali wyciągnięte ręce w stronę Sztandaru Szkoły i świadomi swoich obowiązków oraz spoczywającej na nich odpowiedzialności uroczyście ślubowali: zdobywać wiedzę przez systematyczną pracę, rozwijać swoje talenty i zdolności w duchu służby Ojczyźnie i światu, dbać o dobro wspólne szkoły, osiedla, miasta i kraju stając się ludźmi dla innych, reprezentować godnie barwy szkoły, szerząc jej dobre imię, bronić i krzewić wartości chrześcijańskie szanując godność każdego człowieka.

Po skończonej Mszy św. Ojciec Prowincjał dokonał pasowania na uczniów KOSTKI relikwiami św. Stanisława Kostki.

Następnie wszyscy przeszli przed szkołę, gdzie na Placu św. Stanisława Kostki, odbyło się poświęcenie pomnika patrona naszej szkoły autorstwa Pana Profesora Karola Badyny.

Naszą uroczystość uświetnił krótki, ale jakże inspirujący występ młodzieży KOSTKI, która z dumą prezentowała sylwetkę Stanisława Kostki i przypomniała, czym dla młodego człowieka jest Wiara, Wyzwanie, Wytrwałość i Wiedza. Na zakończenie chór szkolny zaśpiewał piosenkę „Sercem patrz”.

Ostatnia część uroczystości została przygotowana przez Rodziców KOSTKI, którzy przygotowali wspaniały poczęstunek, a główną atrakcją były wyśmienite torty☺

Na zakończenie warto przytoczyć słowa, jakimi uczniowie, podczas apelu, zwrócili się do naszego patrona, bo ten mały wielki człowiek, to niewątpliwie postać, o której warto pamiętać.

Święty Stanisławie, patronie Polski i patronie młodzieży na całym świecie, każdego dnia ucz nas odwagi świętości w wiernym wypełnianiu dobrych czynów na naszej drodze życia. Mamy cztery powody, dla których chcemy Cię naśladować: Wiedza, Wytrwałość, Wiara, Wyzwanie.

Agnieszka Szefer – Walas, nauczyciel języka polskiego

 

 

Fotografie wykonała Pani Agnieszka Ożga-Woźnica

Zobacz zdjęcia