Zapraszam do udziału w spotkaniach i do współtworzenia PsychoKostki, wszystkich uczniów, którzy:

  • interesują się zagadnieniami z zakresu psychologii i pedagogiki;
  • pragną poszerzać swoją wiedzę o człowieku, jego zachowaniach, o sobie samym;
  • chcą rozwinąć umiejętności psychospołeczne (efektywnego porozumiewania się z ludźmi, asertywności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych itp.);
  • myślą w przyszłości o pracy w kontakcie z ludźmi (w zawodach społecznych) .

Tematyka zajęć koła uzależniona będzie od potrzeb i oczekiwań uczestników. Praca w kole przyjmować będzie różne formy: spotkania dyskusyjne, wykładowe, warsztatowe, pokazy filmów z dyskusją.

Pierwsze spotkanie: „Po co nam ta psychologia?”, 21.09.2017r (czwartek), godz. 15.30, sala 108  (PPD).

Terminy i godziny kolejnych spotkań podawane będą na bieżąco na tablicy informacyjnej PPD oraz na stronie www KOSTKI.

Serdecznie zapraszam!

Agnieszka Baran, psycholog