Proszę zapoznać się z treścią KWESTIONARIUSZA, w którym są zamieszczone informacje o terminie składania oferty.

Biblioteka – liceum, gimnazjum – 1 etat (30 godzin)

Józef Rostworowski, Dyrektor ds. Nadzoru Pedagogicznego

 

Pobierz Kwestionariusz Osobowy