www.dreamsart.pl

W KOSTCE wysoki poziom edukacji gwarantuje dobrze przygotowana do podejmowania zadań dydaktycznych kadra. W mijającym roku szkolnym nasi nauczyciele mieli między innymi możliwość uczestniczyć w zagranicznych szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji kadry KOSTKI”. Projekt ten od września 2016r. do grudnia 2017r. realizujemy dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Podczas realizacji projektu dwie grupy nauczycieli wyjechały na tygodniowe szkolenia językowe do the Jesuit Institute (http://jesuitinstitute.org/) w Wielkiej Brytanii, zaś dwie osoby uczestniczyły w obserwacji pracy szkoły  Fényi Gyula Jesuit High School (http://gimnazium.jezsu.hu/) na Węgrzech. Udział w mobilnościach został poprzedzony odpowiednim przygotowaniem językowym, kulturowym oraz psychologicznym.

Pobyt pięciu osób w Londynie pozwolił naszym nauczycielom nie tylko na poprawę umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, ale był także okazją do nawiązania cennych kontaktów międzynarodowych, które mamy nadzieję będą owocowały kolejnymi projektami międzynarodowymi realizowanymi w naszej szkole.

Dzięki obserwacji pracy partnerskiej szkoły w Miszkolcu nasi nauczyciele poznali wiele innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w pracy dydaktycznej z młodymi ludźmi. Stały się one dla nich inspiracją do wdrażania nowych rozwiązań w codziennej pracy z uczniami w KOSTCE.

Po powrocie nauczycieli z wyjazdów zagranicznych zorganizowane zostały krótkie warsztaty dla kadry dydaktycznej KOSTKI prezentujące zrealizowane mobilności oraz specyfikę instytucji przyjmujących oraz spotkanie podsumowujące i upowszechniające rezultaty szkoleń/job-shadowing. Do udziału w tym ostatnim zostali zaproszeni uczniowie i pracownicy KOSTKI, rodzice uczniów i przyszłych kandydatów do szkoły, społeczność lokalna (mieszkańcy osiedla „Na Kozłówce”), a także dyrektorzy i pracownicy szkół gimnazjalnych w Krakowie. Spotkanie to było okazją do przedstawienia założeń projektu i korzyści płynących z udziału w programie Erasmus+/PO WER. Dodatkowo w trakcie spotkania zostały zaprezentowane wybrane prezentacje z wyjazdów uczestników mobilności, stanowiące raporty z odbytych szkoleń/obserwacji pracy. Za ich pośrednictwem uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami płynącymi z udziału w zrealizowanych mobilnościach. Podczas spotkania dyskutowaliśmy także o tym w jaki sposób rezultaty projektu już są i mogą być nadal wykorzystywane w bieżącej pracy szkoły i innych placówek. Na zakończenie uczestnicy wyjazdów otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich kompetencje.

Teraz przed nami czas przygotowywania materiałów dydaktycznych zainspirowanych odbytymi mobilnościami. Materiały te będą wykorzystywane przez nauczycieli w ich dalszej pracy dydaktycznej z młodzieżą. Będziemy także dalej dzielili się doświadczeniem z realizowanego projektu z innymi pracownikami dydaktycznymi w KOSTCE jak i poza nią. Na zakończenie projektu dokonamy jego ewaluacji i przygotujemy raport podsumowujący jego realizację.

 

 

 

O. Paweł Brożyniak SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.
Agnieszka Baran, psycholog

 

Zobacz zdjęcia