19 czerwca 2017 roku świętowaliśmy jako społeczność KOSTKI pięciolecie naszej działalności. Podobnie jak w ubiegłe lata okazją ku temu była uroczysta Gala na zakończenie roku szkolnego. Tradycyjnie już przed programem artystycznym i częścią oficjalną udaliśmy się do kościoła. W tym roku, dzięki gościnności księży salezjanów i proboszcza ks. Zygmunta Kostki SDB, wybraliśmy parafię pw. św. Stanisława Kostki i św. Jana Bosko przy ul. Konfederackiej 6, aby tam podziękować za kolejny rok pracy, a nawet pięć lat działalności. Jak zawsze miejsce Gali KOSTKI jest wyjątkowe. Dzięki życzliwości Prezydenta Miasta Krakowa, który objął swoim honorowym patronatem naszą uroczystość, po Mszy św. w pochodzie szkolnym, któremu przewodził poczet sztandarowy szkoły, udaliśmy się do ICE Kraków Centrum Kongresowego.

Bisko tysiąc zaproszonych gości, wśród których największą liczbę stanowili nasi uczniowie i absolwenci KOSTKI, a następnie rodzice z rodzinami oraz zaproszeni goście i przyjaciele szkoły zajęło miejsce w głównej sali Krakowskiego Centrum Kongresowego. Na dźwięk trzeciego gongu zapanowała cisza, dając znak, grupie teatralnej „Dwie maski KOSTKI”, że czas zacząć cześć artystyczną. Trzeba dodać, że ta była przygotowywana w wielkiej tajemnicy już od kilku miesięcy. Przedstawienie pt.: „Przyjaciel. Na miłość nie ma rady” zostało przygotowane pod okiem Pani Agnieszki Korczak. Historie ludzkich przyjaźni przeplatanych radościami i zawodami stanowią nieodłączną cześć szkolnej prozy. Te szczególne doświadczenia przedstawione w metaforyczny sposób zapadną z pewnością na długie lata w sercach i świadomości naszych absolwentów. Po rzęsistych owacjach na zakończenie spektaklu, Pan Józef Rostworowski, dyrektor ds. pedagogicznych rozpoczął oficjalną część, wydając komendę wprowadzenia sztandaru, a szkolny chór zaśpiewał hymn narodowy.

Do części oficjalnej wprowadzili nas prowadzący galę absolwenci KOSTKI Kinga Kmiecik i Zuzanna Radek wspólnie z Filipem Kaczmarczykiem, uczniem klasy pierwszej. W tym roku część oficjalna rozpoczęła się od dekoracji wręczenia odznaczeń Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia”, które w imieniu Prezydenta Prof. Jacka Majchrowskiego wręczyła Pani Anna Walkowicz-Okońska. Odznaczonych nauczycieli przedstawił o. Paweł Brożyniak SJ, dyrektor szkoły, wśród nich znaleźli się: Pani Wanda Matias, pełniąca funkcje koordynatora zespołu Pedagogiczno-Psychologiczno-Duszpasterskiego, za całokształt wieloletniej pracy; Pan Józef Rostworowski za zaangażowanie na rzecz tworzenia KOSTKI oraz Pan dr Marcin Cziomer, nauczyciel plastyki oraz artysta plastyk wspierający od lat swoimi pracami Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich.

Następnym punktem, jak zawsze długo wyczekiwanym i rodzącym wielkie emocje było wręczenie nagród 4W oraz „Wyjątkowy dla KOSTKI”. Po odczytaniu uczniów nominowanych w każdej kategorii o.  Paweł Brożyniak SJ prezentował sylwetkę zwycięzcy odczytując specjalnie przygotowaną laudację. W tym roku, do grona laureatów dołączyli: Daniel Czerniawski z klasy 3B, w kategorii WIARA, który otrzymał nagrodę z rąk o. Artura Demkowicza SJ, Ekonoma Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego; Maciej Warcholak z klasy 3E, w kategorii WIEDZA, a statuetkę wręczył Pan Radosław Gruszka, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce; Julia Wysocka z klasy 3D, w kategorii WYTRWAŁOŚĆ, której statuetkę wręczyła w imieniu Pana Andrzeja Konsora Prezesa firmy Es System K, Pani Magdalena Warchoł-Koncewicz oraz Wiktoria Kula z klasy 3C, w kategorii WYZWANIA, która otrzymała nagrodę w imieniu Pana Mikołaja Placka, Prezesa Grupy Oknoplast, z rąk Pani Anny Stawiarczyk. Po tym emocjonującym momencie wystąpił chór KOSTKI, który pierwszy raz zaprezentował się w nowych strojach śpiewając piosenkę „We Are The World” pod dyrekcją i batutą  Pani Aldony Skoczek.

W ten sposób przeszliśmy bardzo płynnie do kolejnego punktu wręczenia nagród w kategorii „Wyjątkowy dla KOSTKI”. Do grona zacnych laureatów dołączyli: Ksiądz Mateusz Kowalcze SJ – nagrodę przyznaną przez społeczność uczniów w kategorii „Wyjątkowy Nauczyciel” w imieniu Samorządu Uczniowskiego wręczył i laudację odczytał jego przedstawiciel Daniel Czerniawski. Nagrodę dyrektora szkoły w kategorii „Wyjątkowy Nauczyciel w roku 2017” otrzymała Pani Agnieszka Baran – szkolny psycholog i członek Biura Rozwoju i Promocji Szkoły, za wkład w promocję i rozwój szkoły, szczególnie w relacjach międzynarodowych. „Wyjątkowy dla KOSTKI” – to specjalny tytuł, który w tym roku otrzymała Pani Grażyna Fijałkowska – Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII, która była u początku tworzenia KOSTKI i wspiera ją nieustannie. W końcu dzięki inicjatywie Rady Rodziców i Pani Anecie Pietrzyk, dyrektorowi Biura Rozwoju i Promocji Szkoły, została przyznana specjalna nagroda „Przyjaciel KOSTKI na 5”. Grupę ponad pięćdziesięciu osób tworzą rodzice i osoby, które na wiele różnych sposobów wspierali szkołę przez ostatnie pięć lat. Ich obecność często była niezauważalna, ale bez nich wiele szkolnych inicjatyw nie mogłoby powstać. To im została przyznana ta nagroda, a ci którzy byli obecni zostali zaproszeni na scenę. Płynne przejście do następnej części zapewnił ponownie występ kostkowego chóru śpiewając piosenkę „Sercem patrz”.

W kolejnej część Gali przyszedł czas aby zaprezentować indywidualne i zespołowe osiągnięcia uczniów. Pan Józef Rostworowski zaprosił na scenę finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych i tematycznych, którym zostały wręczone kuratoryjne zaświadczenia przez Panią dr Marię Krystynę Szmigel, wicedyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. W końcu mogliśmy cieszyć się wieloma sukcesami sportowymi, szczegółowo przedstawiła je Pani Joanna Ilnicka – koordynator Zespołu ds. aktywności ruchowej, a następnie zaprosiła kostkowych sportowców na scenę.

Ostatnią oficjalną częścią Gali KOSTKI było wręczenie absolwentom pamiątkowych dyplomów z medalami, na których widnieje nr absolwenta. Uczniowie wyczytywani przez wychowawców odbierali  na scenie z rąk dyrekcji okolicznościowe pamiątki. Na koniec wychowawcy klas zabrali głos podsumowując trzy lata pracy, udzielając ostatnich wskazówek na przyszłość. Ten moment Gali jest też okazją do złożenia życzeń i podziękowań przez Radę Rodziców, za kolejny rok pracy. Dlatego miłą niespodzianką okazała się przyznana dyrekcji szkoły statuetka „Kryształowej KOSTKI”.  Tym samym zakończyła się oficjalna część Gali KOSTKI AD 2017. Po komendzie „wyprowadzić sztandar” rozpoczął się koncert zespołu „YesKiezSirumem”.

Gala KOSTKI AD 2017 to wyjątkowa uroczystość, ale jej przygotowanie nie byłoby możliwe dzięki wielkiemu sercu i ogromnej pracy wielu uczniów, nauczycieli, rodziców i przyjaciół KOSTKI. Ostateczny efekt możemy zobaczyć w galerii przygotowanej przez Panią Agnieszkę Ożgę-Woźnicę, która zawsze z wielką życzliwością i profesjonalizmem fotografuje KOSTKOWE wydarzenia.

Wdzięczny za pięć lat gimnazjum KOSTKI z nadzieją patrzę w przyszłość, bo od września rusza liceum KOSTKI. Chętnych zapraszam! Są jeszcze wolne miejsca. Wszystkim życzę dobrych wakacji!

Z Bogiem

O. Paweł Brożyniak SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.

 

Zobacz zdjęcia