„Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: możemy latać tylko wtedy, gdy obejmiemy drugiego człowieka”

Praca wolontariuszy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Zamojskiego w Krakowie.

W dniu 30 listopada grupa wolontariuszy z naszej szkoły po raz pierwszy udała się do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Krakowie, który zapewnia edukację i wychowanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

Podczas spotkania organizacyjnego pani dyrektor zapoznała nas ze specyfiką placówki oraz przybliżyła sylwetki swoich podopiecznych, a później zaprosiła na spacer po internacie i szkole, w czasie którego mieliśmy okazję zapoznać się z naszymi rówieśnikami. Pierwsze uściski dłoni, uśmiechy, wymiany zdań.

W ramach wolontariatu uczestniczyliśmy w współorganizowaniu zajęć internatowych. W zakresie naszych zobowiązań braliśmy czynny udział w zajęciach usprawniających, uspołeczniających, integracyjnych, sportowych oraz plastycznych, a także służyliśmy pomocą podczas pikniku integracyjnego „Nasz Kolorowy Świat”. Powierzone nam zadania realizowaliśmy z należytą starannością i zaangażowaniem.

Dzięki wolontariatowi uczyliśmy się otwartości, empatii, umiejętności pracy w zespole.

„bezpośredni, systematyczny kontakt z wolontariuszami doskonale wpływał na samopoczucie naszych wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną, a także uczył ich obcowania z rówieśnikami” – Dyrektor Ośrodka Józef Pacuła

Marta Sękowska, nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego

 

 

Zobacz zdjęcia