Z radością przedstawiamy efekt naszego dwumiesięcznego projektu. Film na który zapraszamy powstał z inicjatywy uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych KOSTKA Magis.

Głównym celem jaki przyświecał twórcom filmu było stworzenie ciekawej i zabawnej fabuły, która jednocześnie eksponowałaby infrastrukturę naszej szkoły i przybliżała jej klimat osobom z zewnątrz.

Bardzo chciałem podziękować grupie sześciu uczniów, którzy szczególnie zaangażowali się w tworzenie projektu. Należą do nich: Jakub Flis, Piotr Kalisz, Konrad Kucia – klasa 1 E oraz Filip Kaczmarczyk, Bartłomiej Kmiecik, Mateusz Mrowiec – z klasy 1 F

Szymon Tarkowski, nauczyciel geografii