Kraków, dn. 9 czerwca 2017 r.

 

Stanowisko KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie w kwestii manifestacji i zgłoszonych przez jej organizatora Panią Julię  Anicką w imieniu Kolektywu Grzmot zarzutów wobec szkoły podczas spotkania w dniu 7 czerwca 2017 r.

                W związku z organizowaną przez Panią Julię Aniecką w imieniu Kolektywu Grzmot manifestacją światopoglądową przed naszą szkołą w dniu 10 czerwca 2017 r. Dyrekcja KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie przedstawia wszystkim zainteresowanym swoje stanowisko odnośnie zarzutów, których wysłuchaliśmy podczas spotkania z organizatorką manifestacji w dniu 7 czerwca 2017 w naszej szkole.

Jednocześnie – w związku z faktem, że na III Piknik Rodzinny KOSTKI i Dzień Otwarty zostali już wiele miesięcy zaproszeni Goście, prosimy o zrozumienie formy kontaktu (oświadczenie) oraz zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bezpośredniego kontaktu z Dyrekcją szkoły w nadchodzącym tygodniu. Zapewniamy, że dla każdego znajdziemy czas i odpowiedź na zadane pytania.

 

Nasza szkoła to publiczna szkoła rejonowa, którą obowiązują zasady szkoły publicznej

                Działając jako publiczna szkoła rejonowa obowiązują nas identyczne zasady i wykładnie jak każdą inną szkołę publiczną. Pozostajemy pod kontrolą Małopolskiego Kuratora Oświaty, który dotąd nie miał żadnych zastrzeżeń do funkcjonowania szkoły  – co dla nas oznaczało również brak interwencji ze strony rodziców i młodzieży.

 

Wyróżniki

                Korzystając jednak z międzynarodowych doświadczeń Dyrekcji, czerpanych w m.in. wzorców szkół włoskich i amerykańskich, zwracamy szczególną uwagę na komfort i dobre samopoczucie a także wsparcie dla naszej młodzieży, oferując im między innymi czteroosobowy zespół pedagogiczno- psychologiczny. Zwraca on szczególną uwagę na komfort i bezpieczeństwo wypowiedzi, naukę kompetencji społecznych opartych o szacunek i tolerancję. Jesteśmy dumni z tego, że zawsze otwarte drzwi zachęcają naszą młodzież do dzielenia się z nami swoimi problemami, do dyskusji w klasach (np. podczas zajęć w ramach WDŻ) czy indywidualnych spotkań z kadrą i zadawania ważnych dla nich pytań. Zapewniamy, że nad problemem, obawami i problemami każdego z naszych uczniów pochylamy się z taka samą uwagą, we współpracy z rodzicami rozwiązując sprawy w miarę naszych kompetencji i możliwości.

 

Rozwiązywanie problemów

                Uczniom poszukującym swojej tożsamości – a takich jako szkoła rejonowa mamy również  wśród naszych podopiecznych – dodatkowo zapewniamy zewnętrzną pomoc specjalistów. Wierzymy w to – i na to wskazuje nasze codzienne doświadczenie – że nasi wychowankowie kształtowani przez szkołę w poszanowaniu i szacunku dla każdego człowieka mają odwagę i chęć dzielić się z nami swoimi problemami. A my zawsze wspólnie z rodzicami i młodymi ludźmi szukamy (w ramach obowiązujących nas norm prawnych) rozwiązania najlepszego dla ucznia. Czasami, wg niektórych rodziców, szkoła nawet za bardzo angażuje się w rodzinne sprawy ucznia, ale dla nas jest to zawsze tylko i wyłącznie wyraz dbałości o ich dobro.

                Uprzedzając pytanie o poruszanie w naszej szkole tematu LGBT jeszcze raz podkreślamy, że jesteśmy publiczną szkołą rejonową i obowiązują nas te same, co inne szkoły, podstawy programowe i prawo. Tematyka LGBT jest poruszana zarówno w ramach godzin WDŻ, w czasie spotkań indywidualnych i często w odpowiedzi na sugestie młodzieży.

                Temat dwóch młodych osób z naszej szkoły poruszony przez Panią Julie Aniecką jako przyczynek do manifestacji jest nam znany od kilku miesięcy. Wspólnie z ich rodzinami aktywnie działamy wypracowując najlepsze rozwiązanie dla naszych podopiecznych. Rodziny objęte są opieką psychologa i pedagoga.

                Mamy nadzieje, że podczas manifestacji nie dojdzie do żadnego konfliktu ani światopoglądowego ani jakiegokolwiek innego. Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem otwartym i przyjaznym dla każdego człowieka.

Z poważaniem

O. Paweł Brożyniak SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.