Wielkanoc 2017

Chrystus Zmartwychwstał!Zaproszenie na Dzień Otwarty 27/04

To wielkanocne orędzie przypomina nam tajemnicę chrześcijańskiej wiary. W dniach Triduum Paschalnego, zwieńczonego porankiem Wielkanocnej Niedzieli, często myślami przywoływałem wydarzenia ostatnich miesięcy, szczególnie te związane z reformą edukacji w naszym kraju i bieżącymi sprawami, których codzienne życie szkoły w obfitości dostarcza. Mam żywo w pamięci zmęczone twarze wielu nauczycieli zatroskanych o to co dalej będzie.

W kontekście tych wydarzeń przyszło nam przygotowywać się i przeżywać Święta Męki i Zmartwychwstania Jezusa. Oczywiście jest jeszcze wiele innych spraw, o charakterze szerszym niż edukacja, ale dla grupy nauczycieli, części pewnie rodziców i uczniów, te sprawy szkolne wydają się być czymś najważniejszym.

Zmartwychwstały Jezus objawia się swoim bliskim, towarzyszy im w nowej, po ludzku rzecz biorąc, dla nich rzeczywistości. Wypełnia obietnicę, że nas nie opuści. To właśnie nich będzie dla nas dobrą nowiną, że Jezus jest blisko swoich bliskich, że jest pośród nas, że pośle nam swojego Ducha, Pocieszyciela i Nauczyciela. Oddajmy zatem Zmartwychwstałemu to wszystko bo budzi lęk, obawę i troskę o jutro. Podobnie jak bliscy Jezusa, pewnie spodziewaliśmy się wiele, a tym czasem On umarł. W dzisiejszy poranek usłyszeliśmy, że On jednak żyje.

Jezu Zmartwychwstały przyjdź również do nas i daj nam doświadczyć radości i nadziei, której jesteś prawdziwym źródłem.

o. Paweł Brożyniak SJ

O. Paweł Brożyniak SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.