Gdy światło z groty betlejemskiej rozbłysło ponownie wśród nas, a Jezuici udzielili gościny – Wigilia Anno Domini 2016

Powoli przestajemy już liczyć, bo wchodzi to w stały kalendarz życia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „ FAMILIA“, mieliśmy okazję do wigilijnego spotkania w KOSTCE Publicznym Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie przy ul. Spółdzielców 5.

Znów harcerze przynieśli do nas światełko z groty betlejemskiej, i kolejny raz mieliśmy okazję łamać się opłatkiem i życzyć sobie po prostu DOBRA. Dobra, które jest w nas, a które powinniśmy chcieć wydobywać z siebie  każdego dnia, niezależnie od nierzadko skomplikowanych sytuacji naszych jednostkowych życiorysów czy też ograniczeń zdrowotnych. Dobra, którym powinniśmy się dzielić z bliźnim jak tego nauczał Jezus Chrystus.

wigilia-2016-01

W taki dzień jak wigilia – NADZIEJA, chęć życia i czynienia dobra w jakiś nowy, magiczny i odrodzony sposób zaczynają gościć w naszych sercach i umysłach. Nadzieja ta w szczególny sposób uwidacznia się w osobie dzieciątka Jezus, które emanuje tak piękną energią.

W trakcie naszego spotkania mieliśmy okazję wysłuchać też okolicznościowych słów, które skierował do nas o. Paweł Brożyniak – Dyrektor  KOSTKI.  Te piękne słowa, które przyjęliśmy w cichości naszych serc również dały nam okazję do wigilijnej refleksji.

wigilia-2016-02

Żywimy nadzieję, że za rok spotkamy się przynajmniej w takim samym gronie, a być może większym i dobre słowa, nadzieja i miłość znów spowodują, że będziemy tęsknić do takich chwil, które wspólnie przeżyliśmy w trakcie Wigilii w dniu 18 grudnia A.D.2016 r. w KOSTCE.

Powyżej skreślone słowa powstały z potrzeby serca, potrzeby powiedzenia słowa –DZIĘKUJEMY.

Zarząd, Członkowie i Wolontariusze

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół  „ FAMILIA“

Zapraszamy na naszą  stronę internetową: www.familia.strefa.pl

Stowarzyszenie „FAMILIA”