Boże Narodzenie 2016

Kochani Uczniowie z Rodzicami,

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Administracji i Obsługi

Przyjaciele KOSTKI,

 

                Łącząc się z Wami wszystkimi chciałbym dołączyć do wigilijnej wieczerzy, by łamiąc się opłatkiem złożyć Wam serdeczne życzenia z okazji Świąt Boże Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2017.

                Wiele wydarzyło się w odchodzącym roku 2016 w KOSTCE i na świecie. Znów mogliśmy cieszyć się sukcesami uczniów w różnorodnych konkursach przedmiotowych. Świadczy to o wielkim potencjale naszej młodzieży i oddanej pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli. Pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów KOSTKI, którzy z sukcesami kontynuują naukę w wybranych przez siebie szkołach. Podczas rekrutacji spłynęła rekordowa liczba ponad 350 podań, kandydatów pragnących dołączyć do społeczności Naszej KOSTKI. Z tego powodu i biorąc pod uwagę zapowiedzianą przed wakacjami reformę edukacji w roku 2017, zostało utworzone 8 oddziałów klas pierwszych z prawie 190 uczniami. Po radośnie przeżytych Światowych Dniach Młodzieży rozpoczął się piąty roku szkolny KOSTKI osiągając optymalne wypełnienie naszego budynku z 478 uczniów w 20 oddziałach. W odpowiedzi na oczekiwania uczniów i rodziców, po konsultacjach ze społecznością lokalną Ojciec Prowincjał Jakub Kołacz SJ podjął decyzję o złożeniu wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wydanie zgody na prowadzenie publicznego ogólnokształcącego liceum jezuitów, które umożliwi kontynuację nauki a w przyszłości przekształci się w czteroletnie liceum. W chwili obecnej po złożeniu wymaganej dokumentacji oczekujemy na pozytywną decyzję.

                Nie sposób też wspomnieć o ostatniej wizycie Dave’a Ziemby Wielkiego Przyjaciela KOSTKI z Bostonu, który po wspaniałych odwiedzinach w Krakowie niespodziewanie odszedł do Pana. Wielu z nas ma wciąż żywo w pamięci rozmowy i spotkania z nim.

                Przywołując bardzo ogólnie wydarzenia szkolne mijającego roku nie sposób popatrzeć szerzej kierując spojrzenie na wydarzenia, które mają miejsce w Polsce, Europie i na świecie. Wiele jest w nich informacji budzących lęk i obawy o naszą przyszłość. W tych okolicznościach czekamy na betlejemską gwiazdę, której pojawienie się ma objawić światu Dobrą Nowinę o narodzeniu Jezusa.

                Narodziny Jezusa nieustannie są źródłem nadziei dla człowieka zmagającego się ze swoją słabością. Tylko On bowiem daje przykład jak przemienić nienawiść i zło, jak kochać nieprzyjaciół, jak rozwiązać spory i jak szukać dróg pojednania. Życzę wszystkim Wam niech Narodzenie Jezusa i Jego obecność w naszym codzienny życiu napełnia nas wszystkich radością i nadzieją, że wspólnie z Nim jesteśmy gotowi czynić ten świat lepszym.

 

Z modlitwą

/-/ o. Paweł Brożyniak SJ

dyrektor szkoły

O. Paweł Brożyniak SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.
Życzenia Bożonarodzeniowe Zobacz zdjęcia