Grudzień stawia przed nami nowe wyzwania w pracy wolontariackiej. Zadanie wymaga wiele cierpliwości, pokory i profesjonalizmu. Nasi uczniowie podjęli współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym na ul. Zamoyskiego w Krakowie. Wolontariusze klas III przeszli szkolenie poprowadzone przez naszą panią pedagog Joannę Sztukę. Podczas spotkania zdefiniowali, czym jest wolontariat oraz jakie cechy powinien posiadać wolontariusz. Dowiedzieli się również, jak wygląda praca z osobami niepełnosprawnymi. Kostkowicze z wielkim zaangażowaniem poznawali teorię, zadawali pytania, by w praktyce w pełni zaspokajać potrzeby podopiecznych i bez obawy odkrywać świat niepełnosprawnych rówieśników.

Katarzyna Kowalczyk,nauczyciel języka polskiego, koordynator ds. wolontariatu

Joanna Sztuka, pedagog

Marta Sękowska, nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego

Zobacz zdjęcia