www.dreamsart.pl

Z radością informujemy, iż rozpoczęliśmy w KOSTCE realizację pierwszego projektu międzynarodowego „Podnoszenie kompetencji kadry KOSTKI”. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), w okresie od 01 września 2016r. do 31 grudnia 2017r. będziemy podejmować szereg działań związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników dydaktycznych naszej szkoły.

Projekt zakłada wyjazdy nauczycieli na zagraniczne szkolenia i obserwację pracy (job-shadowing). W ramach realizacji projektu pięć osób będzie uczestniczyło w tygodniowym szkoleniu językowym w Wielkiej Brytanii, zaś dwie osoby będą miały okazję obserwować pracę w naszej szkole partnerskiej na Węgrzech: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium.

Realizacja projektu ma podnieść jakość pracy całej placówki, usprawnić współpracę międzynarodową, umocnić autorytet szkoły w środowisku lokalnym, a także wzmocnić jej konkurencyjność na krakowskim rynku oświatowym. Rezultatem projektu będzie nabycie nowych umiejętności językowych, a także poznanie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w pracy dydaktycznej z młodymi ludźmi. Rezultaty projektu zostaną zaprezentowane za pośrednictwem strony internetowej szkoły, mediów społecznościowych, a także spotkania podsumowującego realizację projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć tutaj: https://kostka.edu.pl/projekty-miedzynarodowe/

O. Paweł Brożyniak SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.

Agnieszka Baran, psycholog