Naszą KOSTKĘ odwiedził kolejny gość z zagranicy – tym razem swoją obecnością zaszczyciła nas profesor Inger Enkvist – emerytowana nauczycielka języka hiszpańskiego, badaczka systemów edukacji w Europie. Podczas pobytu w Polsce odwiedza ona różne placówki edukacyjnej by w trakcie rozmów z pracującymi w nich nauczycielami szukać odpowiedzi na pytanie o to, co decyduje o coraz lepszej jakości nauczania w naszym kraju (zgodnie z wynikami  międzynarodowego badania PISA). Celem jej wizyty w szkole była obserwacja prowadzonych przez nas zajęć i wywiady z pracownikami szkoły dotyczące systemu edukacji w Polsce. Pani Profesor spotkała się z Dyrektorami, zwiedziła naszą KOSTKĘ oraz uczestniczyła w lekcjach języka angielskiego i niemieckiego. Pod koniec pobytu w szkole podzieliła się także z nami swoimi wrażeniami i opiniami z czasu spędzonego z nami. Bardzo podobały się jej stroje szkolne oraz pomysł, by uczniowie pracowali przy indywidualnych ławkach, ale z możliwością (wykorzystywaną przez naszych nauczycieli) pracy w parach i grupach. Wysoko oceniła nasze lekcje języków obcych, a przede wszystkim wykorzystywanie w trakcie zajęć zdobyczy nowoczesnych technologii, miała także trochę cennych wskazówek dotyczących wybierania przez nas podręczników do nauczania języków obcych w szkole.

Agnieszka Baran, psycholog

O. Paweł Brożyniak SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.

 Zobacz Zdjęcia