Z wielką przyjemnością gościmy ponownie w tym roku szkolnym pana Alexandra Lay, który jest lektorem języka niemieckiego w Instytucie Goethe’go w Krakowie. Klasy językowe mają możliwość udziału w warsztatach, animacjach językowych z udziałem native speaker’a.

Możliwość taka, jest wielką wartością dla uczniów będących w klasach językowych. Mają możliwość sprawdzenia swoich dotychczas zdobytych umiejętności językowych w realnych sytuacjach. Spotkania takie odbywać się będą raz w miesiącu.

Dobrej zabawy 🙂

Niemiecki 2

Agnieszka Krupa, nauczyciel języka niemieckiego
Ewa Klobassa – Zrencka , nauczyciel języka niemieckiego

Maria Michalik, nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego