Już po raz piąty (29 września 2016 r.) nasi uczniowie klas pierwszych przystępują do aktu ślubowania. W tym roku ślubowało 190 uczniów, tworzących 8 oddziałów i 3 uczniów klas drugich i trzecich, którzy postanowili zapisać się do KOSTKI. Uroczystość odbyła się w kościele Matki Bożej Dobrej Rady. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył Ojciec Prowincjał Jakub Kołacz SJ wraz z innymi duchownymi, Przyjaciółmi KOSTKI. Razem z uczniami klas pierwszych i przedstawicielami klas II i III, modlili się Rodzice i zaproszeni Goście, którzy uświetnili swoim przybyciem naszą szkolną uroczystość. Po homilii wygłoszonej przez księdza Kamila Mrówkę SJ, nastąpiło ślubowanie, które poprowadziła Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Inga Łach. Uczniowie skierowali wyciągnięte ręce w stronę Sztandaru Szkoły i wtedy zabrzmiały mocno i dostojnie słowa roty ślubowania – ślubujemy. Zakończyliśmy akt ślubowania, słowami prośby – Tak nam dopomóż Bóg! Po Mszy św. pasowania na uczniów KOSTKI dokonał, relikwiami św. Stanisława Kostki, Ojciec Prowincjał. Gratulacje uczniom składał zaraz po pasowaniu Ojciec Paweł Brożyniak Dyrektor Szkoły. Godne i dostojne zachowanie uczniów świadczyło o głębokim przeżywaniu aktu ślubowania i pasowania, od tej pory stali się w pełni uczniami KOSTKI, tzw. „kostkowiczami”. Uświetnił całą uroczystość chór KOSTKI pod dyrekcją pani Aldony Skoczek. Występ chóru wzmocnili swoją obecnością absolwenci. Chór jak zawsze śpiewa pięknie i radośnie, ubogaca swoim występem każdą uroczystość, a szczególnie tak ważną jak ślubowanie i pasowanie uczniów.

Po  Mszy św. przeszliśmy tłumnie, uczniowie, nauczyciele, rodzice, ulicami Kozłówka do szkoły, gdzie w klasach w obecności rodziców wychowawcy klas wręczyli uczniom oczekiwane stroje. Ostatnia część uroczystości należała do Rodziców KOSTKI, którzy przygotowali wystawny poczęstunek, na pięknie nakrytych i udekorowanych stołach. Główną atrakcją poczęstunku były ciasta, upieczone przez Mamy uczniów (rozmaite smaki, oj.. bardzo pyszne..).Pani Danusia, szefowa Stołówki u „Stasia” serwowała pyszną kiełbaskę z grilla. Wszystko uwieczniliśmy na zdjęciach, do oglądania, których serdecznie zapraszam.

Józef Rostworowski, Dyrektor ds. Nadzoru Pedagogicznego

Zobacz zdjęcia