Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym, organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej.

Przewidywany termin przeprowadzenia konkursu to:

25-10-2016 r. (wtorek).

Koszt: 8.50zł / os.

Zgłoszenia przyjmowanie są do dn. 30.09.2016 r.

p.Agnieszka Szefer-Walas (s. 204)

http://www.ces.edu.pl/templates/template_ortografia/images/konkursOrtograficzny.jpg

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 25-10-2016 roku .
  2. Pytania znajdować się będą w zalakowanej kopercie, którą otworzy Szkolny Organizator Konkursu w chwili rozpoczęcia zawodów w obecności zawodników.
  3. Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
  4. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.
  5. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, która komisyjnie zostaje zaklejona zaraz po zakończeniu konkursu.
  6. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 15-12-2016 r.
Agnieszka Szefer – Walas, nauczyciel języka polskiego