1 września  2016 roku społeczność KOSTKI rozpoczęła rok szkolny uroczystą Mszą Świętą w parafialnym kościele Matki Bożej Dobrej Rady. Piękna i podniosła uroczystość w kościele, dała nam ufność, siłę i wiarę w swoje możliwości, potrzebne do pracy w całym roku szkolnym. Uroczysty charakter wspólnej modlitwy, uświetnił chór szkolny pod dyrekcją Pani Aldony Skoczek. Bardzo dojrzałe i godne zachowanie oraz liczba prawie pięciuset uczniów KOSTKI, biorących udział w uroczystości, była najlepszym i najpiękniejszym prezentem jubileuszowym. Z kościoła „długim” pochodem przeszliśmy do szkoły, gdzie nastąpiło spotkanie uczniów ze swoimi wychowawcami, którzy przekazali uczniom ważne informacje na najbliższe tygodnie nauki. Rozpoczynający się nowy rok szkolny jest okazją do złożenia życzeń wszystkim kostkowiczom, szczególnie uczniom klas pierwszych, aby nie zawiedli się wybraną przez siebie szkołą, aby mogli realizować swoje pasje, marzenia, ale przede wszystkim, żeby nauczyli się w KOSTCE dobrej, rzetelnej i wytrwałej pracy, która da im satysfakcję i poczucie osobistej radości.

Józef Rostworowski, Dyrektor ds. Nadzoru Pedagogicznego

Zobacz zdjęcia