KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie poszukuje nauczycieli
(specjalności i ilości godzin wymienione są w tabeli poniżej)

PRZEDMIOT ILOŚĆ GODZIN ZAPOTRZEBOWANIE
Fizyka
Matematyka
4
16
20 1 nauczyciel
Język angielski  

Język niemiecki

7

13

20 1 nauczyciel

 

List motywacyjny, załączone listy rekomendacyjne , CV oraz kwestionariusz osobowy można przesyłać na adres [email protected] lub osobiście złożyć w sekretariacie szkoły do 15 sierpnia.

Józef Rostworowski, Dyrektor ds. Nadzoru Pedagogicznego

 

Pobierz Kwestionariusz Osobowy