Serdecznie zapraszam uczniów KOSTKI do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Kosmicznej dla młodzieży szkolnej „Słońce – najbliższa gwiazda” oraz w towarzyszącym mu konkursie plastycznym pt. „Ziemia pod innym Słońcem”.

Celem Konkursu jest:

  • rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną badań kosmicznych i astronomicznych,
  • upowszechnianie wiedzy o Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i o korzyściach, jakie Polska może czerpać z przynależności do tej Agencji,
  • upowszechnienie wiedzy o Słońcu i pogodzie kosmicznej, ze szczególnym uwzględnieniem polskich badań i budowy urządzeń kosmicznych do badania Słońca,
  • umożliwienie sprawdzenia własnej wiedzy o Słońcu i pogodzie kosmicznej,
  • popularyzacja wiedzy o kosmosie poprzez zabawę,
  • zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy w sposób aktywny,
  • popularyzacja Internetu jako nośnika informacji,
  • rozwijanie własnej wyobraźni i pomysłów.

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Okręgowe w Sieradzu we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie.

Konkurs adresowany jest do uczniów 6 klasy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch niezależnych od siebie kategoriach pisemnej i plastycznej.

Konkurs trwa w terminie 23.05.2016 – 15.09.2016 r. Termin doręczenia odpowiedzi pisemnych oraz prac plastycznych do Muzeum upływa 15 września 2016r.

Regulamin konkursu znajduje się pod linkiem:

 http://muzeum-sieradz.com.pl/wp-content/uploads/2016/05/Regulamin-Konkursu-Slonce-najblizsza-gwiazda-2016-r.pdf

http://www.deon.pl/gfx/deon/pl/defaultaktualnosci/313/354/1/d502485503.png

Zbigniew Hanusiak, nauczyciel zajęć technicznych

Regulamin Konkursu