4 ( 40 osób ) oraz 11 ( 36 osób ) maja 2016 r. spora grupka zainteresowanych uczniów klas III brała udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników UJ. Pierwsze zajęcia dotyczyły „Eksperymentów, które zmieniały oblicze fizyki ”, a  drugie „ Gazów i cieczy w spoczynku i ruchu ”. Uczniowie nasi wyróżniali się na sali strojem. Zainteresowanie wśród uczniów wykładami było ogromne, nawet ci co nie mogli jechać żałowali.

Zapraszamy na następne wyjścia, aż do 15 czerwca.

                   

Zdzisława Rogozińska, nauczyciel fizyki

O. Jakub Śpiewak SJ – katecheta oraz opiekun SU

Ks. Mateusz Kowalcze SJ – katecheta, nauczyciel chemii, opiekun Projektu Vitoria

Zobacz zdjęcia