Dyrekcja, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły, Rada Rodziców zaprasza
mieszkańców Osiedla „Na Kozłówce”, rodziców, pracowników szkoły i
uczniów KOSTKI na zbiórkę makulatury i elektrośmieci

6 maja (piątek) w godz. 16-19
7 maja (sobota) w godz. 9-15

w KOSTCE  Publicznym Gimnazjum Jezuitów im.Św. Stanisława Kostki w
Krakowie
ul. Spółdzielców 5

każdy uczestnik zbiórki śmieci otrzyma nagrodę:)

Wielka Zbiorka elektrosmieci

Aneta Pietrzyk, nauczyciel bibliotekarz i Dyrektor Biura Promocji i Rozwoju Szkoły