W poniedziałek 18 kwietnia rozpoczynamy w naszej KOSTCE , trzeci już egzamin. Co roku do egzaminu przystępuje coraz większa grupa trzecioklasistów. W tym roku zdają egzamin uczniowie z pięciu klas III, w liczbie 116.

Pracujemy na dobre wyniki egzaminu przez trzy lata, a szczególnie intensywnie od początku tego roku szkolnego. W naszej wspólnej pracy nauczycieli i uczniów, chodzi nie tylko o sprawność w wypełnianiu arkuszy egzaminacyjnych, ale przede wszystkim o jak najlepsze przygotowanie uczniów do dalszego etapu edukacyjnego, jakim jest nauka w szkole ponadgimnazjalnej, a tym samym do całej przyszłej pracy nad sobą.

Kochani trzecioklasiści, w czasie tych ostatnich dwóch dni przed egzaminem, wypełnijcie je, nie nauką, ale odpoczynkiem i samymi miłymi dla Was sytuacjami i zdarzeniami. Przypominam uczniom klas trzecich, że w poniedziałek, wtorek i środę przychodzicie do KOSTKI, w dobrych nastrojach o godzinie 8.30.

Józef Rostworowski, Dyrektor ds. Nadzoru Pedagogicznego