Drodzy uczniowie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „ Wiosna”. Wszystkie informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie.

Wiosna konkurs

UWAGA!!!
Ponieważ 27.05.2016 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych zmianie ulegają następujące terminy:

  • Uczestnik konkursu musi wykonać zdjęcie w do 27.05.2016 – na 30.05.2016
  • Fotografię należy przesłać do dnia 27.05 do godziny 0:00 na adres [email protected] – na 30.05.2016 do godziny 0:00
  • Szczelnie zaklejoną i podpisaną kopertę „Konkurs fotograficzny – wiosna” prosimy donieść do sekretariat uczniowskiego do ostatniego 27.05.2016 roku (piątek). – na 30.05.2016
  • Wszystkie fotografię zostaną zaprezentowane na stronie KOSTKI dnia 30.05 (poniedziałek) – na 1.06.2016
  • Od dnia 30.05 do dnia 05.06.2016 do godziny 20:00 zostanie uruchomiona specjalna sonda – na Od dnia 1.06 do dnia 8.06.2016

Pozostałe punkty regulaminy pozostają bez zmian.

Tym samym poniedziałek 30.05 zostaje ostatnim dniem kiedy można oddać pracę na konkurs.
Czekamy na wasze zdjęcia;)

 

 

Paweł Mika, nauczyciel informatyki

 

Regulamin Konkursu