W piątek 18 marca, podobnie jak w ubiegłe lata, w ostatnim tygodniu Wielkiego Postu, zorganizowaliśmy nabożeństwo drogi krzyżowej wokół KOSTKI. Wśród wielu zebranych byli uczniowie reprezentujący poszczególne klasy, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy szkoły.

Wsłuchując się w rozważania kolejnych stacji uczniowie przekazywali sobie krzyż. Droga wokół KOSTKI była okazją dania świadectwa wiary mieszkańcom, przechodniom, jak również tym, którzy nie przerywając sobie gry w piłkę – krzycząc, lub kopiąc piłkę w naszym kierunku – nie zważali na to co dzieje się na ich oczach. Pośród nich byli również tacy, którzy zatrzymali się, lub zmienili swoje zachowanie wpatrując się w niecodzienne dla niech widowisko.

Tak jak uczestniczy prawdziwej drogi krzyżowej, którą kroczył Jezus, tak i my mieliśmy okazję przeżyć lekcję zaufania i pokory, że to co dokonuję się wokół nas, nie zawsze jest zrozumiałe, ale mimo wszystko ma swój głęboki sens.

Dziękuję wszystkich uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom KOSTKI, za wspólne świadectwo i modlitwę. W te szczególne dni Wielkiego Piątku i Soboty, każdy z nas może spróbować zatrzymać się i odnaleźć swoje miejsce na drodze krzyżowej, jaką rolę w niej pełni, co czuje jego serce i co myśli o Jezusie, ofierze, religii, tym co dzieje się na świecie, w ojczyźnie naszej. Jezus swoim cierpieniem i męką za każdego z nas, chce przynieść pokrzepienie i nadzieję.

Niech pusty grób Niedzieli Wielkanocnej będzie dla nas pełnym nadziei radosnym orędziem, że w krzyżowej drodze i śmierci jest nadzieja, która nie może zawieść, że jest Zmartwychwstanie, którego darem jest życie. Dlatego wypowiedzmy na głos z wiarą słowa Dobrej Nowiny, Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie z martwych powstał! Alleluja!!! Wobec siebie, wobec naszych bliskich i znajomych i zaprośmy Zmartwychwstałego w naszą codzienność!

Składam podziękowania Panu Ryszardowi i Pani Janinie Wilk, za przygotowanie grobu Pańskiego, w holu wejścia głównego do szkoły, a wszystkim miłośnikom wspomnień polecam galerie z ubiegłych lat.

o. Paweł Brożyniak SJ

O. Paweł Brożyniak SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.

Zobacz zdjęcia