W marcu w naszej szkole będą miały miejsce trzy wewnątrzszkolne konkursy historyczne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie historycznym:

Klasy I „Dziedzictwo kulturowe antyku”- 16 marca

Klasy II „Wojny XVII wieku przyczyną kryzysu Rzeczypospolitej” – 21 marca

Klasy III – „Zrywy niepodległościowe Polaków (powstanie listopadowe, styczniowe i krakowskie)” – 17 marca

Szczegółowe informacje i zapisy u nauczycieli historii:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Marcin_Zaleski%2C_Wzięcie_Arsenału.jpg

Łukasz Miłek, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Dorota Muller, nauczyciel historii

Agnieszka Kubas, nauczyciel historii