W poniedziałek 29 lutego  br. minęła 248. rocznica zawiązania konfederacji barskiej  W tym roku  w patriotyczne uroczystości włączyła się nasza szkoła. W Mszy św., która odbyła się w kościele Ojców Kapucynów przy ul. Loretańskiej, wziął udział Poczet sztandarowy w składzie Jakub Miłowski oraz Julia Całus i Maja Fordońska.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Kazimierz_Pułaski_at_Częstochowa_during_Bar_Confederation.PNG

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Kazimierz_Pułaski_at_Częstochowa_during_Bar_Confederation.PNG

Do zawiązania konfederacji doszło 29 lutego 1768 r. w Barze na Podolu. Ustawiczne mieszanie się Rosji w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej budziło sprzeciw Polaków i w konsekwencji doprowadziło do zawiązania konfederacji w obronie wiary katolickiej, „złotej wolności” i niepodległości kraju, skierowanej przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającej go carycy Katarzynie II.

Konfederacja barska trwała 4 lata i swym zasięgiem objęła również Małopolskę. Walki toczyły się także w Krakowie. Ich świadectwem jest kula tkwiąca do dziś w ścianie klasztoru OO. Kapucynów. Konfederację Barską można uznać za pierwsze polskie powstanie narodowe, do którego idei będą nawiązywać pozostałe.

 

Łukasz Miłek, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie