Ostatnie tygodnie w szkole obfitowały w spotkania z zagranicznymi gośćmi. W większości klas, na lekcjach języka angielskiego, nawet kilkakrotnie gościł przyjaciel KOSTKI z USA – Pan  Dave Zięba. Mieliśmy niejedną okazję do rozmowy w języku ojczystym Dave’a, dzięki czemu mogliśmy podnosić swoje anglojęzyczne kompetencje komunikacyjne.

Angielski nie jest jedynym językiem obcym jaki słychać w KOSTCE w wykonaniu autentycznym.

Niemiecki 1

Wszystkie klasy językowe zaczęły w grudniu cykliczne zajęcia – animacje językowe, z panem Alexandrem Lay, niemieckim lektorem z Instytutu Goethego. Pan Aleksander pochodzi z Frankfurtu nad Menem i jest lektorem w Instytucie Goethego w Krakowie. Pan Aleksander był w grudniu u nas pierwszy raz, ale nie ostatni:)

Już w styczniu zapraszamy WSZYSTKIE KLASY JĘZYKOWE na ponowne spotkanie z językiem niemieckim w oryginale. Mamy nadzieję, że będzie równie owocne jak to ostatnie.

Niemiecki 2

Agnieszka Krupa, nauczyciel języka niemieckiego

Ewa Klobassa – Zrencka , nauczyciel języka niemieckiego

Maria Michalik, nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego

 

Zofia Nazim, nauczyciel języka angielskiego
Paula Gorgoń-Fultyn, nauczyciel języka angielskiego