ZAPRASZAMY NA II PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE W KOSTCE
DYREKCJA I BIURO ROZWOJU I PROMOCJI SZKOŁY KOSTKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
JEZUITÓW ORAZ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA KOZŁÓWCE”

PLAKAT

Aneta Pietrzyk, nauczyciel bibliotekarz i Dyrektor Biura Promocji i Rozwoju Szkoły