Serdecznie zapraszamy uczniów KOSTKI i wszystkich miłośników dobrej zabawy z osiedla Na Kozłówce na wspólne granie w piłkę nożna w ramach projektuBiuletym_SM_Na_Kozlowce__Pilkarskie_sr_w_KOSTCE „Piłkarskie środy w KOSTCE”.

Dzięki sztucznemu oświetleniu boiska pragniemy we współpracy z Spółdzielnią Mieszkaniową „Na Kozłówce” poszerzyć ofertę spędzania wolnego czasu dla młodzieży z osiedla. Wśród podstawowych warunków, które należy spełnić aby wziąć udział w projekcie wymagany jest aktywny udział w zajęciach, kulturalne zachowanie i przestrzeganie regulaminu boiska i projektu. Jeżeli zainteresowanie przerośnie oczekiwania, to być może uda się zorganizować „Kozłówkową ligę piłki nożnej”.

Spotykamy się w środy o godz. 17:30 na boisku. Zajęcia trwają do godziny 19:00. Obowiązuję strój sportowy a przede wszystkim odpowiednie obuwie. Zabronione jest używanie butów sportowych do gry na boiskach trawiastych. W zależności od warunków atmosferycznych, liczby zainteresowanych lub innych okoliczności mogą nastąpić zmiany harmonogramu lub odwołanie zajęć.

Trenerem prowadzącym i odpowiedzialnym za przestrzeganie regulaminu z ramienia szkoły jest p. Paweł Pracownik.

Zapraszam

O. Paweł Brożyniak SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.