Dzięki współpracy nawiązanej z Fundacją „The Bridge”, w tym roku szkolnym w KOSTCE realizowany będzie projekt edukacyjny dedykowany tematyce zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Ma on na celu przybliżyć młodzieży globalną perspektywę zachodzących na świecie zjawisk i stojących przed nami wyzwań: środowiskowych, społecznych i kulturowych, z jednoczesnym zrozumieniem ich wpływu na realia polskie. Celem projektu jest integracja całej społeczności szkolnej: młodzieży, pedagogów, dyrekcji oraz rodziców.

Pragniemy zarosić Państwa na spotkanie inaugurujące projekt w szkole już 24 października o godzinie 9:30. Będzie to okazja, by dowiedzieć się więcej o całym przedsięwzięciu od samych pomysłodawców – Margo i Adama Koniuszewskich.
Liczymy na obecność Uczniów, Rodziców i wszystkich Przyjaciół KOSTKI!

MOC KOSTKI JEST WIELKA!

Projekt Zrownowazony Rozwoj

dr Magda Czajkowska, nauczyciel biologii