1 października 2015 r. już po raz czwarty nasi uczniowie klas pierwszych przystąpili do aktu ślubowania. W tym roku przysięgało 141 uczniów, tworzących 6 oddziałów i 5 uczniów klas drugich, którzy postanowili zapisać się do KOSTKI. Zawsze uroczystość rozpoczynamy koncelebrowaną Mszą św., której tradycyjnie przewodniczy Ojciec Prowincjał. W tym roku, oprócz Ojca Jakuba Kołacza SJ, przybyli również inni Przyjaciele KOSTKI: o. Dariusz Piórkowski SJ – dyrektor Wydawnictwa WAM, o. Jacek Prusak SJ – prorektor Akademii Ignatianum oraz ks. proboszcz Zbigniew Bielas. Razem z uczniami klas pierwszych i reprezentantami klas II i III, modlili się Rodzice i zaproszeni Goście, którzy uświetnili swoim przybyciem naszą szkolną uroczystość. Po homilii wygłoszonej przez Ojca Prowincjała, nastąpiło ślubowanie, które poprowadził Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Jakub Miłowski. Uczniowie skierowali wyciągnięte ręce w stronę Sztandaru Szkoły i wtedy zabrzmiały mocno i dostojnie słowa Roty ślubowania uczniów klas I i II – ślubujemy. Akt ślubowania zakończyliśmy  słowami prośby – tak nam dopomóż Bóg!

Po Mszy św. Ojciec Prowincjał i Ojciec Dyrektor, wręczyli nauczycielom KOSTKI akty nadania stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego  p. dr Marcinowi Cziomerowi i Ojcu Jakubowi Śpiewakowi SJ oraz nauczycielom kontraktowym p. Karolinie Sajduk i p. Januszowi Styrnie. Następnie Ojciec Prowincjał dokonał pasowania na uczniów KOSTKI relikwiami św. Stanisława Kostki, a Ojciec Dyrektor, Paweł Brożyniak, pasowanym uczniom klas I i II wręczył stroje szkolne. Godne i dostojne zachowanie uczniów świadczyło o głębokim przeżywaniu aktu ślubowania i pasowania. Całą uroczystość uświetnił chór KOSTKI pod dyrekcją pani Aldony Skoczek. Radość ze śpiewania uczniów tworzących chór udzielała się wszystkim uczestnikom spotkania. Chciałoby się zawołać – śpiewajcie i grajcie tak pięknie, jak najczęściej i najdłużej dla KOSTKI i dla wszystkich.

Po części oficjalnej Oliwia Janiczek, uczennica klasy III b, zaprosiła na program artystyczny, przygotowany przez uczniów klas III i II pod opieką pani Anny Zdanek i pani Agnieszki Szefer-Walas. Oglądnęliśmy przedstawienie pt. „Czas pustyni”, którego bohaterami byli: Zbuntowany młody człowiek (Igor Majerczak), Przewodniczki po świecie (Aleksandra i Agnieszka Wiśniewskie), św.Paweł (Paweł Nazim ), św. Stanisław Kostka (Łukasz Kollbek), Szlachcic (Maksymilian Adamski), św. Franciszek (Bartłomiej Aksman). Podsumowaniem spektaklu była Dezyderata – tekst o szczęściu, ludzkiej dobroci i pięknie świata. Nazwana przez Jana Pawła II „niezwykłym przesłaniem zrodzonym z ducha ekumenizmu i tolerancji”.

Ostatnia część uroczystości należała do Rodziców KOSTKI, którzy, na pięknie nakrytych i udekorowanych stołach, przygotowali wystawny poczęstunek. Główną atrakcją poczęstunku były ciasta, upieczone przez Mamy uczniów (rozmaite smaki, oj…, bardzo pyszne…!). A Pani Danusia, szefowa Stołówki u „Stasia”, wspólnie z Panią Teresą – kostkową intendentką –  serwowały pyszną kiełbaskę z grilla.

Wielką niespodziankę zrobili nam nasi byli uczniowie – absolwenci, którzy licznie przybyli do KOSTKI (swojej KOSTKI). Można  powiedzieć, że niespodziewaną obecnością ubarwili uroczystość ślubowania i pasowania w KOSTCE.

Wszystko uwieczniliśmy na zdjęciach, do oglądania których serdecznie zapraszam.

Józef Rostworowski, Dyrektor ds. Nadzoru Pedagogicznego

Anna Zdanek, nauczyciel języka polskiego

Agnieszka Szefer – Walas, nauczyciel języka polskiego

Zobacz zdjęcia